PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE po HITdoktor ceni 800 din

anamnezu, auskultaciju srca, pluća, merenje krvnog pritiska, srčana frekvence, palpiranje žlezda, propisivanje odgovarajuće terapije, tumačenje rezultata,

POGLEDAJTE POPUST OVDE

Najbolji Grupni Popusti iz Svih Gradova

Kolektivna Grupna Kupovina

Snižene Cene Usluga i Robe

Popusti Popusti Popusti