1000 DIN.--On-line kurs na Srpskom-- HTML5, CSS3 i JAVASCRIPT --

1000 din. umesto 20000 din. za online kursHTML5, CSS3 I JAVASCRIPT  na srpskom jeziku u okviru 3.5 meseca--24-časovni pristup svakog dana u naredna 3.5 meseca sa zavrscaronnim ispitom i sertifikatom na kraju obuke!  --USAVRScaronI SE! ndash Ogranak za online učenje, obuke i provere znanja --
NAUČI HTML5, CSS3 I JAVASCRIPT ZA SAMO 1.000 RSD, UMESTO 20.000 RSD I IZRADI SVOJ DINAMIČKI WEB SAJT
Nauči da kreirascaron atraktivne web sajtove. Postani HTML5 i CSS3 developer i ovladaj moćnim tehnologijama koje korite stručnjaci iz oblasti web dizajna.
HTML5, CSS3 i JavaScript nalaze se među najpopularnijim i najkoriscaronćenijim tehnologijama za izradu web sajtova.
Online kurs HTML5, CSS3 I JavaScripta
3.5 meseca kursa
Pristup platformi24 sata dnevno, 7 dana u nedelji
Sertifikat na kraju obuke
HTML5 obezbeđuje tri osnovne osobine veb strana: strukturu, stil i funkcionalnost. HTML5 se nezvanično smatra proizvodom koji objedinjuje HTML, CSS i JavaScript, čak i onda kada ne sadrži pojedine interfejse za programiranje aplikacija u JavaScriptu, pa ni celu specifikadju CSS3.
HTML, CSS i JavaScript međusobno su zavisne tehnologije koje deluju kao celina organizovana u okviru specifikacije HTML5. HTML je zadužen za strukturu, CSS za prezentaciju, odnosno predstavljanje strukture i sadržaja veb strane na ekranu, a JavaScript zavrscaronava sve ostalo, scaronto je izuzetno značajno.
Na ovom kursu naučićemo kako se pravi takva struktura pomoću novih elemenata ovih jezika.
Početne lekcije možete videti besplatno (klik na nastavni plan):https://www.usavrsi.se/course/html5-css3-javascript/
Scaronta ćescaron naučiti:
1. HTML5
Opscaronta struktura Otključano
Struktura tela dokumenta Otključano
Element ndash header Otključano
Element ndash nav
Element ndash section
Element ndash aside
Element ndash footer
Telo dokumenta
Element ndash article
Element ndash hgroup
Element ndash figure i figcaption
Element ndash details i summary
Element ndash mark
Element ndash small
Element ndash cite
Element ndash address
Element ndash wbr
Element ndash time
Element ndash data
Atributi ndash data-* i reversed
Atributi ndash ping i download
Atribut ndash translate
Atribut ndash contenteditable i spellcheck
2. CSS3 
Pravila CSS-a Otključano
Svojstva CSS-a Otključano
Umetnuti stilovi
Ugrađeni stilovi
Spoljne datoteke
Referenciranje pomoću rezervisane reči
Referenciranje pomoću atributa id
Referenciranje pomoću atributa class
Referenciranje pomoću bilo kog atributa
Referenciranje pomoću pseudoklasa
Novi selektori
Modeli okvira
Tradicionalni model okvira
Fleksibilni model okvira
Svojstvo flex
Svojstvo flex-direction
Svojstvo order
Svojstvo justify-content
Svojstvo align-items
Svojstvo align-self
Svojstvo flex-wrap
Svojstvo align-content
Nova pravila
Svojstvo border-radius
Svojstvo box-shadow
Svojstvo text-shadow
Funkcija @font-face
Linearni preliv
Radijalni preliv
Funkcija rgba
Funkcija hsla
Svojstvo outline
Svojstvo border-image
Svojstvo background
Stupci
Filtri
Svojstvo transform: scale
Svojstvo transform: rotate
Svojstvo transform: skew
Svojstvo transform: translate
Sve transformacije
Dinamičke transformacije
Prelazi
Animacije
3. JavaScript 0/24 
Uvod u JavaScript
Promenljive
Uslovi i petlje
Funkcije i anonimne funkcije
Objekti
Konstruktori
Objekat Window
Objekat Document
Atributi događaja
addEventListener
Metoda umetanja
Metoda ugrađivanja
Metoda spoljnih datoteka
querySelector()
querySelectorAII
matchesSelector
Stilovi u JavaScriptu
Objekat dassList
Rad sa atributima
Svojstvo dataset
Pravljenje i brisanje elemenata
innerHTML, outerHTML i insert Adjacent HTML
Interfejsi za programiranje aplikacija (API-ji)
Grescaronke i otklanjanje grescaronaka
USAVRScaronI SE! ndash Ogranak za online učenje, obuke i provere znanja
MON TECHNOLOGY,Novi Beograd
Pariske komune 20, 
Hala sportova Ranko Žeravica, Novi Beograd

1000 DIN.--On-line kurs na Srpskom-- HTML5, CSS3 i JAVASCRIPT --

Najbolji Grupni Popusti iz Svih Gradova

Kolektivna Grupna Kupovina

Snižene Cene Usluga i Robe

Popusti Popusti Popusti


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/web103/public_html/goon.php:70) in /home/web103/public_html/goon.php on line 184